Revisionsutskottets betänkande om Statens revisionsverk har färdigställts

Revisionsutskottet framför synpunkter om ekonomiförvaltningen och generaldirektörens ställning vid Statens revisionsverk samt om anvisningarna för hela statsförvaltningen.

”Statens revisionsverk utför ett viktigt arbete tillsammans med riksdagens revisionsutskott för att säkerställa lagenligheten och effektiviteten i statens ekonomi. Även revisionsverkets egna processer måste vara transparenta och tydliga. Vi värdesätter betänkandet som utskottet nu har publicerat. Synpunkterna stöder det arbete som revisionsverket har inlett i syfte att utveckla sin verksamhet och stärka förtroendet för revisionsverkets verksamhet”, säger direktör Matti Okko.

Betänkandet har publicerats på riksdagens webbplats.

kategorier