Revisionsverket bevakar coronakrisens konsekvenser som stöd för förestående revisioner

Coronapandemin och den påföljande ekonomiska krisen har betydande konsekvenser för statsekonomin. De exceptionellt omfattande ingreppen i ekonomin medför en förskjutning av budgetens tyngdpunkt.

Revisionsverket bevakar utvecklingen inom ekonomin och de lösningar som förvaltningen väljer även under coronapandemin. Vi inhämtar data för att kunna tillgodose riksdagens omedelbara behov av information samt som stöd för förestående revisioner.

Med hjälp av visualiseringen som revisionsverket har tagit fram kan du studera ändringarna i statsbudgeten under krisen. Ta del av visualiseringen: Coronapandemins konsekvenser för ekonomin.

kategorier