Sami Yläoutinen generaldirektör för Statens revisionsverk

Riksdagen har valt ekonomie doktorn Sami Yläoutinen till generaldirektör för Statens revisionsverk för mandatperioden 1.1.2022–31.12.2027.

kategorier