Tuula Sandholm

Direktör , VH

Ledningen, Gemensamma tjänster

Tuula Sandholm är direktör för enheten Gemensamma tjänster. Sandholm har tidigare arbetat som direktör med ansvar för revisionsverkets förvaltning och började där 2020. Hon har tidigare arbetat bland annat som direktör för juridiska ärenden och som personaldirektör samt med andra administrativa uppgifter vid olika statliga ämbetsverk samt med lagberednings- och EU-uppgifter vid ett ministerium. Sandholm är till sin utbildning vicehäradshövding och har också avlagt MBA-examen.