Förändringarna av bespisningens och hälsovårdens struktur vid Försvarsmakten

Syftet med revisionen var att klarlägga om Försvarsmakten har uppnått de funktionella och ekonomiska målsättningar som har uppställts för omläggningen av ordnandet av bespisningen och hälsovården. På basis av revisionen har dessa målsättningar som helhet uppnåtts väl. Visserligen har utvecklandet av redovisningssystem som behövs för måluppställandet och uppföljningen framskridigt långsamt vid Försvarsmakten under de senaste tio åren. Vid revisionen utvärderades också hur bolagiseringen av bespisningen vid Försvarsmakten hade beretts. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier