Ruokahuollon ja terveydenhuollon rakennemuutokset Puolustusvoimissa

Rakennemuutoksille asetetut tavoitteet on kokonaisuutena saavutettu hyvin, mutta tavoitteiden ja seurannan kannalta tarpeellisten laskentajärjestelmien kehittäminen on viimeisten kymmenen vuoden aikana edennyt Puolustusvoimissa hitaasti. Tarkastuksessa selvitettiin, onko Puolustusvoimat saavuttanut ruokahuollon ja terveydenhuollon järjestelyjen muutoksille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kategoriat