Inrikesförvaltningens servicecentral

På basis av revisionen har man som helhet betraktat lyckats tämligen väl sett när Inrikesförvaltningens servicecentral inrättades. Med revisionen klarades hur uppskattningarna av de kostnadsinbesparingar som låg till grund för inrättandet av Inrikesförvaltningens servicecentral hade utarbetats och hur det som helhet betraktat har lyckats att inrätta servicecentralsverksamheten och styra verksamheten. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier