Kommande publikation: Analysmodell för social- och hälsovårdstjänster – framtagning och användning av data

Revisionen utreder om framtagningen, mätarna och analyserna av ekonomiska data om social- och hälsovårdstjänsterna har planerats på ett ändamålsenligt sätt och om dessa data ger en korrekt lägesbild och uppfattning av finansieringsbehoven inom social- och hälsovårdstjänsterna samt av tjänsternas tillräcklighet. Dessutom utreds hur analysuppgifterna används vid planeringen av de offentliga finanserna. Social- och hälsovårdstjänsterna utgör lejonparten av de offentliga utgifterna, och därmed kan även en liten effektivisering av de omfattande verksamheterna ge stora besparingar. En fungerande analysmodell har med andra ord en stor indirekt effekt på statsfinanser.

kategorier