Kommande publikation: Beredning och verkställande av avvecklingen av flitfällor

Målet med granskningen är att undersöka effekten av lagstiftningsåtgärder ämnade att avveckla olika flitfällor (arbetslöshets-, inkomst-, byråkrati- och informationsfällor). Flitfällor stör utbudet av arbete och avvecklingen av dem kan ha positiva sysselsättningseffekter. Granskningen fokuserar på utvärdering av beredningen, verkställandet och i mån av möjlighet effekterna av åtgärderna ämnade att avveckla fällorna. Genom att granska företeelser i anslutning till social trygghet och system som är i växelverkan med den, såsom beskattning och utsökning, kan man producera väsentlig och rättidig information om hur olika reformer som hittills genomförts fungerar och hur de lyckats, och på så sätt betjäna informationsbehovet hos kommittén som bereder totalreformen av den sociala tryggheten.

kategorier