Kommande publikation: Företagsstöd som beviljats under coronapandemin

Syftet med revisionen är att utreda om företagsstöden som beviljats med stöd av coronakrisen har administrerats på behörigt sätt. Man utreder särskilt om stöden har riktats på ett ändamålsenligt sätt för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Granskningen inskränker sig till statens direkta stöd och understöd.

Några miljarder euro kommer att beviljas i företagsstöd under coronapandemin, enligt en grov uppskattning. Revisionens resultat kan användas för att granska om förfarandena överensstämmer med riksdagens utlåtanden och utskottens betänkanden. Resultaten kan också användas för de stöd som tillämpas 2021 och i beredskapen inför eventuella kommande störningssituationer.

kategorier