Kommande publikation: Framtidens arbetskraft 2030 – Framtida kompetensförsörjning i styrningssystemet inom den grundläggande utbildningen

Lika tillgång till högkvalitativ grundläggande utbildning är fundamental för huruvida elevernas fulla kompetenspotential står till arbetsmarknadens förfogande i framtiden. Revisionen fokuserar på funktionen av styrningssystemet inom den grundläggande utbildningen, från högsta beslutsfattare till skolvardagen. Den centrala frågan är huruvida framtida kompetensbehov tas i beaktande då läroplansgrunderna bereds och införs. Målet med revisionen är att klarlägga om systemet för grundläggande utbildning på ett framgångsrikt sätt främjar de kunskaper och färdigheter som anges i OECD-dokumentet Future of Education & Skills 2030 och som är väsentliga för kompetensförsörjningen i framtiden. Revisionen ingår i en internationell parallell revision.

kategorier