Kommande publikation: bedömning från övervakningen av finanspolitiken, skötseln av de offentliga finanserna

I sin rapport utvärderar Statens revisionsverk regeringens finanspolitik, planen för de offentliga finanserna för 2022–2025 och finansministeriets ekonomiska prognos. I rapporten utvärderas dessutom statusen för regeringens färdplan för hållbarhet, bland annat i fråga om hur sysselsättningsåtgärderna framskrider.

kategorier