Kommande publikation: Finlands internationella klimatfinansiering

I revisionen utreds hur goda förutsättningar utrikesministeriets styrningssystem ger för att statens klimatfinansiering till utvecklingsländer ska vara effektiv. Betydelsen av data om hur effektiv finansieringen är ökar i framtiden: Finlands årliga klimatfinansiering har under de senaste åren uppgått till 40–120 miljoner euro, och den förväntas öka enligt regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering och utrikesministeriets verksamhets och ekonomiplaner.

Målet med revisionen är att stödja utvecklingen av förutsättningarna för effektiv klimatfinansiering och därigenom effektiv klimatfinansiering på lång sikt. Genom revisionsorganens internationella samarbete kan resultaten av revisionen även påverka den internationella dialogen om samt planeringen och bedömningen av klimatfinansieringen.

kategorier