Konjunkturrelaterade reparationsunderstöd

Huvudfrågan vid revisionen var om konjunkturunderstödet var en effektiv och ändamålsenlig metod för att stimulera byggbranschen och upprätthålla och förbättra byggnadsbeståndets kvalitet. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier