Suhdanneluonteinen korjausavustus

Vaikka suhdanneavustus lisäsi korjausrakentamisen kysyntää, tilastotietojen puutteellisuuden takia avustuksen kokonaisvaikutusta rakennusalan työllisyyteen ei voida arvioida. Suhdanneavustus vaikutti kuitenkin myönteisesti asuntokannan laatuun. Tarkastusvirasto suosittaa, että ohjauskeinot pyritään suuntaamaan eri tavalla ja että korjausrakentamisen tilastoimista kehitetään. Lisäksi kattavan jälkiarvioinnin toteuttaminen hyödyttäisi tulevaa päätöksentekoa. Tarkastuksessa arvioitiin, oliko suhdanneavustus ja tuloksellinen keino elvyttää rakennusalaa sekä ylläpitää ja parantaa rakennuskannan kuntoa.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-263-3