Offentlig rättshjälp

Granskningen fokuserade på följande två frågor: Har justitieministeriet lett och styrt den offentliga rättshjälpen så att de som är berättigade till offentlig rättshjälp har haft tillgång till den, och finns offentlig rättshjälp tillgänglig när de berättigade behöver den? Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier