Julkinen oikeusapu

Oikeusministeriö on pyrkinyt aktiivisesti vastaamaan julkiseen oikeusapuun kohdistuviin valtiontaloudellisiin ja toiminnallisiin kehittämistarpeisiin. Tarkastuksessa selvitettiin, onko oikeusministeriö johtanut ja ohjannut julkista oikeusapua siten, että oikeusapua on tarjolla siihen oikeutetulle silloin, kun hän sitä tarvitsee.

Kategoriat