Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2015

Skriv ut sidan

Statens revisionsverk har övervakat iakttagandet av partilagens (10/1969, ändrad 683/2010) bestämmelser om bidrag samt uppgörande och inlämnande av handlingar som bör redovisas under perioden 1.9.2014–31.8.2015. Statens revisionsverk lämnar den i 9 e § 5 mom. i partilagen avsedda årliga berättelsen om sin verksamhet i tillsynen över partifinansieringen.