Statsstödet till och tillsynen över stiftelser

Revisionsverket anser att regleringen av beskattningen av såväl stiftelseväsendet som de allmännyttiga samfunden måste tas till förnyelse, för regleringen uppfyller inte längre de krav som ställs på den och tryggar inte heller konkurrensneutraliteten. Med revisionen klarlades om riksdagen och statsrådet har möjlighet att verkställa en resultatrik styrning av och tillsyn över stiftelserna samt om staten med de åt stiftelserna beviljade skatteförmånerna, annat offentligt stöd och den lagstadgade tillsynen effektivt och i tillräcklig utsträckning uppnår de eftersträvade samhälleliga verkningarna utan att alltför mycket försämra andra aktörers verksamhetsförutsättningar. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier