Säätiöiden valtiontuki ja valvonta

Tarkastusvirasto katsoo, että niin säätiölaitosta kuin yleishyödyllisten yhteisöjen verotusta koskeva sääntely on otettava uudistettavaksi, sillä sääntely ei enää täytä niihin kohdistettavia vaatimuksia eikä takaa kilpailuneutraliteettia. Tarkastuksessa selvitettiin, onko eduskunnalla ja valtioneuvostolla edellytykset toteuttaa tuloksellista säätiöihin kohdistuvaa ohjausta ja valvontaa. Lisäksi selvitettiin, saako valtio säätiöille myönnetyillä veroeduilla ja muulla tuella sekä lakisääteisellä valvonnalla aikaan tavoiteltuja vaikutuksia samalla haittaamatta liikaa muita toimijoita.

Kategoriat