Styrningssystemet inom finansministeriets förvaltningsområde

Föremål för revisionen var förvaltningsområdets ledningssätt, förfaranden och system för styrning av verksamheten. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier