Verkställande av landsomfattande IT-projekt i social- och hälsovården

Föremål för revisionen var projektet för utvecklande av elektroniska patientjournaler och elektroniska recept (KanTa-projektet) samt socialvårdens informationsteknologiprojekt (Tikesos-projektet). Med revisionen klarlade också vilka problem som är förenade med användningen av och användbarheten för hälsovårdens informationssystem. Huvudfrågorna vid revisionen var att klargöra, hur de strategiska målsättningarna för de av utvecklingsprojekten har uppnåtts och om projekten har verkställts på det sätt en god förvaltning förutsätter. Vid revisionen har man koncentrerat sig på det utvecklingsarbete som ägt rum från år 2003 fram tills nu. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier