Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset IT-hankkeet

Tarkastuksen kohteina olivat sähköisen potilaskertomuksen ja sähköisen lääkemääräyksen kehittämishanke (KanTa-hanke) sekä sosiaalihuollon tietoteknologiahanke (Tikesos-hanke). Tarkastuksessa arvioitiin myös terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöön ja käytettävyyteen liittyviä ongelmia. Pääkysymyksenä arvioitiin, miten hankkeille asetetut tavoitteet on saavutettu ja onko hankkeita toteutettu hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla. Tarkastuksessa on keskitytty vuodesta 2003 nykyhetkeen tapahtuneeseen kehitystoimintaan.

Kategoriat