Alkuperäiskansatieto ja arktisen ympäristön muutos pääteemoina maailman tarkastusvirastojen tapaamisessa

Tarkastusvirastojen yleiskokouksessa Rovaniemellä pohditaan, miten hallinto voi paremmin huomioida työssään ympäristön nopean muutoksen aiheuttamat riskit sekä alkuperäiskansatiedon tarjoamat mahdollisuudet muutoksiin sopeutumisessa.

Ylimpien kansallisten tarkastusvirastojen kansainvälisen kattojärjestön (INTOSAI, The International Organization of Supreme Audit Institutions) ympäristötarkastuksen työryhmän (WGEA, Working Group on Environmental Auditing) 22. yleiskokous pidetään Suomessa Rovaniemellä 22.1.–24.1.2024.

Suomi toimii työryhmän puheenjohtajamaana kauden 2020–2025. Yleiskokouksen pääteemoja ovat arktisen ympäristön muutos sekä alkuperäiskansatieto, joka on yhteisöllistä ja periytyy suullisesti sukupolvilta toisille. Alkuperäiskansatiedon merkitys korostuu, kun ihmiskunta joutuu sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

”Ilmasto lämpenee kaikkein nopeimmin arktisella alueella, millä puolestaan on globaaleja vaikutuksia”, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja ja Maailman ilmatieteen järjestön entinen pääsihteeri Petteri Taalas sanoo.

Taalas on yksi Valtiotalouden tarkastusviraston (VTV) järjestämän yleiskokouksen pääpuhujista.

Muita puhujia ovat muun muassa alkuperäiskansojen näkökulmasta tarkastuksissa vastaava Carla Ware Australiasta, saamelaisen ilmastoneuvoston puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi, Kanadan tarkastusviraston ympäristökomissaariin tehtävää hoitava Jerry DeMarco, rovaniemeläinen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen jäsen Hannu Takkula ja Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Sami Yläoutinen.

”Ympäristöongelmien globaalin luonteen vuoksi tarkastusvirastojen on hyödyllistä tehdä kansainvälistä yhteistyötä tarkastamisen kehittämisessä. Alkuperäiskansatieto tuo tarkastustyölle uuden ja tärkeän näkökulman, joka onkin ollut nyt ajankohtainen eri puolilla maailmaa”, toteaa ympäristötarkastuksen työryhmän pääsihteeri Vivi Niemenmaa.

Tutustu yleiskokoukseen ohjelmaan: WGEA Assembly 2024

Tapahtuman puhujien haastattelupyynnöt VTV:n viestinnän kautta: Eira Heinämies, viestinnän asiantuntija, eira.heinamies@vtv.fi, puh. 050 3786 099.

Kategoriat