Eduskunnan vaatimukset valtion tilinpäätösraportointia kohtaan täyttyivät aiempaa paremmin

Valtion tilinpäätös vuodelta 2016 on laadittu sitä koskevien säännösten mukaisesti. Eduskunnan vaatimukset raportointia kohtaan ovat täyttyneet aiempaa paremmin, mutta raportoinnin laatu vaihtelee. Vaikuttavuustavoitteet on usein muotoiltu siten, että niiden toteutumisesta on vaikeaa raportoida. Kielteisten laillisuuskannanottojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) antoi varainhoitovuodelta 2016 ministeriöiden ja muiden kirjanpitoyksiköiden tilintarkastuksista yhteensä 64 tilintarkastuskertomusta. 13 kirjanpitoyksikössä tilintarkastuskertomukseen sisällytettiin yksi tai useampia kielteisiä laillisuuskannanottoja. Merkittävimmät syyt koskivat valtion talousarvion ja sitä koskevien säännösten vastaista menettelyä kuten esimerkiksi talousarvion vastaista määrärahan käyttämistä. Kielteisten laillisuuskannanottojen kokonaismäärä on kasvanut edellisen vuoden 22:sta 32:een. Talousarvion noudattamiseen tulee kiinnittää edelleen huomiota.

Hallituksen vuosikertomus on kehittänyt eduskunnan edellyttämään suuntaan. Ministeriöiden raportointia on onnistuttu tiivistämään ja raportoinnin rakenne on myös aiempaa yhtenäisempi. Tuloksellisuuden raportointia olisi mahdollista edelleen kehittää kytkemällä tavoitteiden asettaminen ja raportointi tiiviimmin toisiinsa.

Vuosikertomuksen antama tilannekuva vastaa VTV:n tekemiä arvioita julkisen talouden tasapainottamista koskevien hallituksen tavoitteiden sekä finanssipolitiikan EU-säännöstön osalta. Valtiontalouden vastuista on raportoitu aiempaa tarkemmin ja yhtenäisemmin. Valtion yhtiöomistuksia koskeva raportointi on aiempaa kattavampaa. Hallituksen vuosikertomuksessa tulisi kuitenkin raportoida päätöksenteon riskitietoisuuden edistämiseksi nykyistä läpinäkyvämmin takauksissa ja muissa ehdollisissa vastuissa piilevistä riskeistä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antoi 31.5.2017 erilliskertomuksen eduskunnalle valtion vuoden 2016 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta.

Kategoriat