Ehdokkaiden olisi seurattava vaalirahoitusta tarkemmin – valvonnassa havaittiin runsaasti puutteita

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on tarkastanut kevään 2023 eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoitukset. Joukossa oli tapauksia, joissa tukea oli saatu kielletyltä tahoilta tai liian suuri määrä samoilta tahoilta.

Tarkastusvirasto on saanut ja tarkastanut jokaisen kansanedustajiksi valitun ja varaedustajaksi päässeen vaalirahoitusilmoituksen. Vaalirahoitusilmoituksia oli yhteensä 273, ja niistä 162 ilmoitukseen eli lähes 60 prosenttiin tehtiin jälkikäteen korjauksia joko tarkastusviraston pyynnöstä tai muista syistä.

Yksi tavallisimmista korjauksista oli, että ilmoituksiin lisättiin tiedot yksittäisistä lahjoittajista. Tuen antaja on aina yksilöitävä, jos tämän antama tuki on suuruudeltaan 1 500 euroa tai enemmän.

Joissakin tapauksissa tukea oli otettu vastaan tahoilta, joilta sitä ei vaalirahoituslain mukaan saisi vastaanottaa. Näissä tapauksissa tukisummat jäivät kuitenkin alle 1 500 euron, jolloin laki ei velvoita nimeämään tuen antajaa.

”Näissä tapauksissa tuki ja tuen antaja jäävät julkisuudelta piiloon. Samanlaisia tapauksia huomasimme myös edellisissä alue-, eduskunta- ja eurovaaleissa”, VTV:n johtava tilintarkastaja Pontus Londen toteaa.

Vaalirahoituksen valvojat havaitsivat myös joitakin tapauksia, joissa tukea oli vastaanotettu yhdeltä ja samalta tukijalta enemmän kuin vaalirahoituslain sallima 6 000 euroa.

”Vaalirahoituslaissa on säädetty rajoituksia vaalirahoitukselle mutta ei sanktioita rajoitusten laiminlyönnistä. Poliitikoilla onkin ennen kaikkea poliittinen vastuu noudattaa lakia. VTV on tuonut esiin puutteita valvontavaltuuksissa, jotta vaalirahoitusta saataisiin avoimemmaksi. Tähän liittyvää lakiesitystä ei kuitenkaan ehditty käsitellä ennen viime eduskuntavaaleja ja se raukesi”, Londen kertoo.

Kansanedustajien ja varaedustajien vaalirahoitus eduskuntavaaleissa 2023 oli tarkastettujen vaalirahoitusilmoitusten perusteella yhteensä 10,5 miljoonaa euroa. Siitä 7,8 miljoonaa euroa oli ulkopuolista tukea ja 2,7 miljoonaa euroa ehdokkaiden omia varoja. Ehdokkaiden keskimääräiset kampanjakulut eduskuntavaaleissa olivat noin 37 540 euroa.

”Verrattuna vuoden 2015 eduskuntavaaleihin vaalikampanjoiden yhteenlaskettu rahoitus kasvoi 7 prosenttia ja ulkopuolinen tuki 42 prosenttia. Lisäksi ehdokkaan keskimääräiset kampanjakulut kasvoivat 6 prosenttia”, Londen sanoo.

Tutustu julkaisuun: Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2023 eduskuntakuntavaaleissa

Kategoriat