Epävakaat ajat vaativat pitkäjänteistä talouspolitiikkaa – valtionhallinto toiminut erinomaisesti poikkeuksellisissa oloissa

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan julkista taloutta tasapainottavista toimista on saatava täsmällistä tietoa ja niitä on arvioitava säännöllisesti hallituskauden aikana. VTV on julkaissut vuosikertomuksensa, joka kokoaa yhteen tuoreet huomiot valtiontaloudesta ja -hallinnosta.

Tarkastusvirasto muistuttaa, että julkisen talouden kehitys- ja kestävyysarvioita tarvitaan, kun yhteiskunnan rakenteellisten uudistusten tarvetta arvioidaan. Koko vaalikauden talouspolitiikkaa ei silti voida kiinnittää niiden varaan, varsinkaan nykyisissä poikkeusolosuhteissa. Normaalitilanteessa hallitus tavoittelee aina tasapainoista julkista taloutta, mutta koronakriisin myötä EU:n finanssipoliittisissa säännöissä on joustettu. Suomessa – kuten muissakin EU-maissa – julkisen ­velan on annettu kasvaa. Hallituksen tulee kuitenkin suunnitella taloutta tasapainottavia toimia.

”Tasapainottavien toimien vaikutuksia tulisi arvioida säännöllisesti hallituskauden aikana. Talouspolitiikassa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, ja kestävyysarvioita olisi laajennettava kattamaan eri aikavälejä ja erilaisia skenaarioita”, VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari toivoo.

Yksi keskeinen keino tasapainottaa julkista taloutta on kasvattaa työllisyyttä. Valtio voi osaltaan tukea työmarkkinoita erilaisilla keinoilla ja kokeiluilla. Niiden vaikuttavuudesta tarvittaisiin täsmällistä tietoa päätöksenteon tueksi. Lisäksi viranomaisten tulisi tiivistää yhteistyötään, jotta palvelut voisivat vastata paremmin eri asiakasryhmien tarpeisiin.

Epävarmassa taloustilanteessa yksi keino kasvattaa työllisyyttä on investoida infrastruktuuriin. Kun taloutta elvytetään laajamittaisilla infrastruktuurihankkeilla, investointien kustannukset on arvioitava koko elinkaaren ajalta. Jotta esimerkiksi liikenneväyliä voidaan hoitaa hallitusti koko elinkaaren ajan, rahoituksen tulisi olla pitkäjänteistä.

”Valtion omaisuus on nykyisellään melko vähän esillä valtiontalouden suunnittelussa ja seurannassa. Investointeja tulisi käsitellä taloussuunnittelussa vahvemmin ja investointien taloudelliset vaikutukset tulisi esittää päätöksentekijöille selkeämmin”, Yli-Viikari painottaa.

Kriisiajan toimien rinnalla hallinnon on jatkettava muiden yhteiskunnan tulevaisuutta koskevien merkittävien päätösten valmistelua, sillä rakenteellisia uudistuksia tarvitaan edelleen. Epävarmassa taloustilanteessa pitkäjänteisyys ja ennakoiminen korostuvat. Valtionhallinto on toiminut Yli-Viikarin mukaan erinomaisesti poikkeuksellisissa oloissa.

”Menestyksen taustalla on virkamiesten osaaminen, sitoutuneisuus ja se, että hallinnossa ideoidaan uusia toimintamalleja. Samaa asennetta tarvitaan myös jatkossa koronakriisin jälkeenkin”, Yli-Viikari sanoo.

Tarkastusvirasto esittelee keskeiset havaintonsa ja johtopäätöksensä valtiontaloudesta ja -hallinnosta tänään julkaistussa vuosikertomuksessaan. Samalla se kertoo tuoreimmat kuulumiset omasta toiminnastaan viimeisen vuoden ajalta.

Tutustu uuteen julkaisuun: Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus 2020

Kategoriat