Finnfundin rahoitukselle pitäisi määrittää enimmäismäärä

Tarkastusvirasto toivoo, että Finnfundin rahoituksen enimmäismäärään, kehitysvaikutustavoitteisiin ja toiminnan riskeihin kiinnitettäisiin lisää huomiota.

Lähes kokonaan valtion omistaman Finnfundin rahoitus ja toiminta ovat viime vuosina kasvaneet huomattavasti lainarahoituksen myötä. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkasti yhtiön toimintaa ja omistajaohjausta.

Finnfundin omistajaohjauksesta vastaa ulkoministeriö. VTV:n mukaan omistajaohjauksessa ei ole laadittu suunnitelmaa siitä, kuinka suureksi valtion rahoitusta Finnfundissa aiotaan tai voidaan kasvattaa. Finnfundin lainarahoitus myönnetään valtion menokehyksen ulkopuolelta eli valtion menosääntö ei aseta sille rajoja.

”Ulkoministeriön tulisi laatia näkemys siitä, millä instrumenteilla ja kuinka paljon Finnfundia on tarkoituksenmukaista enimmillään rahoittaa. Lisäksi pitäisi arvioida yhtiön toiminnasta valtiolle syntyvät taloudelliset ja muut riskit sekä niistä mahdollisesti aiheutuvat vastuut”, VTV:n ylitarkastaja Pälvi Polojärvi sanoo.

Finnfund on rahoitusyhtiö, jonka tehtävä on edistää kehitysmaiden taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Yhtiöllä on myös taloudellinen tuottotavoite, omalle pääomalle tavoitellaan vähintään kahden prosentin tuottoa viiden vuoden liukuvana keskiarvona. Finnfund ei ole saavuttanut tuottotavoitetta vuoden 2011 jälkeen vaikka onkin ollut pääasiassa voitollinen.

Finnfund arvioi sijoituskohteita järjestelmällisesti taloudellisten ja muiden riskien osalta. Rahastosijoituksissa arviointi ennen sijoituspäätöstä voi kuitenkin jäädä vaillinaiseksi, koska päätöshetkellä ei välttämättä vielä ole tiedossa, mihin hankkeisiin rahoitus lopulta päätyy.

Tuottotavoite pitkälti ohjaa Finnfundin toimintaa. Kehitysvaikutusten odotetaan seuraavan liiketaloudellisesti kannattavista hankkeista. Finnfund arvioi ennalta sekä seuraa lähinnä hankekohtaisia suoritteita kuten työpaikkoja, verotuloja tai tuotetun energian määrää. Sen sijaan Finnfund arvioi vain satunnaisesti vaikuttavuutta kehitysmaissa ulkoisilla selvityksillä.

”Finnfund on pyrkinyt parantamaan sijoitustoiminnan kehitysvaikutusten arviointia ja mittaamista. Kehitystyötä on edelleen jatkettava, jotta voitaisiin nykyistä paremmin arvioida, onko Finnfund onnistunut sille asetetussa tehtävässä”, Polojärvi sanoo.

Ulkoministeriö on osoittanut Finnfundille lukuisia tavoitteita mukaan lukien kaikki YK:n kestävän kehityksen tavoitteet. VTV:n mukaan ministeriön pitäisi tarkentaa yhtiölle asetettua erityistehtävää ja määritellä, millaisia kehitysvaikutuksia Finnfundin sijoitustoiminnalla ensisijaisesti tavoitellaan.

Finnfund tarjoaa kehitysmaissa toimiville yrityksille rahoitusta, lainoja ja investointeihin liittyvää erikoisosaamista. Finnfund saa rahoituksensa Suomen valtiolta, yksityisiltä pääomamarkkinoilta ja sijoitustensa tuotoista. Finnfund tekee vuosittain noin 20–30 uutta investointia yhteensä noin 200–250 miljoonalla eurolla. Vuoden 2021 lopussa sen sijoitusomaisuuden tasearvo oli 657 miljoonaa euroa.

Tutustu julkaisuun: Finnfundin sijoitustoiminta ja riskienhallinta

Kategoriat