Hyvän edunvalvontatavan suositukset valmistuneet

Avoimuusrekisterin neuvottelukunnan laatimat suositukset määrittelevät periaatteet vastuulliselle vaikuttamistoiminnalle.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) asetti avoimuusrekisterilain mukaisesti viime vuonna neuvottelukunnan, jonka yhtenä tehtävänä oli laatia hyvän edunvalvontatavan suositukset. Suositukset ovat nyt valmistuneet.

”Hyvän edunvalvontatavan suosituksiin sisältyy esimerkiksi se, että lobbarit ilmoittavat avoimesti asiansa ja pyrkimyksensä sekä julkaisevat mahdollisuuksien mukaan konkreettiset tavoitteensa, päättäjille suunnattujen viestien keskeiset sisällöt ja vaikuttamistyön materiaalit esimerkiksi omilla verkkosivuillaan”, kertoo avoimuusrekisterin neuvottelukunnan puheenjohtaja Tuomo Yli-Huttula.

Hyvän edunvalvontatavan suositusten on tarkoitus parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja demokratiaan.

”Lobbaus Suomessa on eettisesti hyvällä tasolla, mutta suositukset vahvistavat hyvän vaikuttamiskulttuurin kehittymistä ja omaksumista. Ne toimivat itsesääntelyn periaattein ja kannustavat vaikuttamistoimintaa harjoittavia toimijoita yhteisiin eettisiin käytäntöihin”, sanoo avoimuusrekisterin neuvottelukunnan varapuheenjohtaja ja lobbausta tutkinut professori Emilia Korkea-aho.

Tänä vuonna käyttöön otettuun avoimuusrekisteriin on rekisteröitynyt jo yli 900 toimijaa. Eduskuntaan tai ministeriöihin kohdistuvaa vaikuttamistyötä tai sen neuvontaa harjoittavat sekä muut vaikuttamistyötä ja edunvalvontaa tekevät voivat nyt ilmoittaa sitoutuvansa hyvän edunvalvontatavan suositusten noudattamiseen.

Suosituksia valmistellessaan avoimuusrekisterin neuvottelukunta kuuli laajasti eri toimijoita. Neuvottelukunnan tehtävänä on määräajoin tarkistaa ja päivittää suosituksia. Suositukset eivät ole oikeudellisesti velvoittavia.

Tutustu hyvän edunvalvontatavan suosituksiin.

Lisätietoja

Tuomo Yli-Huttula, avoimuusrekisterin neuvottelukunnan puheenjohtaja
Puh. 040 652 9118
tuomo.yli-huttula@finanssiala.fi

Kategoriat