Rekommendationer för god intressebevakningssed har färdigställts

Rekommendationerna, som utarbetats av delegationen för öppenhetsregistret, fastställer principerna för en ansvarsfull påverkanskommunikation.

Statens revisionsverk tillsatte i fjol en delegation i enlighet med lagen om öppenhetsregistret. Ett av delegationens uppdrag var att utarbeta rekommendationer för god intressebevakningssed. Rekommendationerna har nu färdigställts.

“I rekommendationerna för god intressebevakningssed ingår till exempel att lobbyisterna öppet meddelar sitt budskap och sina ambitioner samt så långt som möjligt publicerar  sina konkreta mål, det centrala innehållet i kommunikationen till beslutsfattare och påverkansmaterialet till exempel på sin egen webbplats”, berättar Tuomo Yli-Huttula, ordförande för delegationen för öppenhetsregistret.

Syftet med rekommendationerna för god intressebevakningssed är att förbättra transparensen i beslutsfattandet, bekämpa osaklig påverkan samt stärka medborgarnas förtroende för statsförvaltningen och demokratin.

“Påverkanskommunikationen i Finland är på en bra nivå etiskt men rekommendationerna stärker utvecklingen och tillägnandet av en god påverkanskultur. De fungerar enligt självregleringsprincipen och uppmuntrar aktörer som bedriver påverkanskommunikation till en gemensam etisk praxis”, säger professor Emilia Korkea-aho, vice ordförande för delegationen för öppenhetsregistret som också forskat i påverkanskommunikation.

Över 900 aktörer har redan registrerat sig i öppenhetsregistret som infördes i år. De som bedriver påverkanskommunikation eller rådgivning inom påverkanskommunikation som riktas till riksdagen eller ministerierna samt andra som utför påverkanskommunikation och intressebevakning kan nu meddela att de förbinder sig att följa rekommendationerna för god intressebevakningssed.

Vid beredningen av rekommendationerna hörde delegationen för öppenhetsregistret i stor utsträckning olika aktörer. Delegationens uppgift är att regelbundet kontrollera och uppdatera rekommendationerna. Rekommendationerna är inte juridiskt förpliktande.

Läs mer om rekommendationerna för god intressebevakningssed.

Mer information

Tuomo Yli-Huttula, ordförande för delegationen för öppenhetsregistret
Tfn 040 652 9118
tuomo.yli-huttula@finanssiala.fi

kategorier