Jono kotoutumiskoulutukseen lyheni, kielenopetuksessa varaa tehostaa

Työ- ja elinkeinohallinto on järjestänyt kotoutumiskoulutuksen suunnitelmien mukaan. Odotusaika koulutukseen on parissa vuodessa puolittunut. Tavoitteena olevaa kielitaidon tasoa ei kuitenkaan usein saavuteta, vaikka kielen oppiminen on kotoutumiskoulutuksen keskeinen tavoite. Riittävää kielitaitoa pidetään työllistymisen ja jatkokoulutuksen edellytyksenä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut oppivelvollisuusiän ylittäneiden maahanmuuttajien kotoutumiskoulutusta. Koulutusta tarjotaan pääsääntöisesti työvoimakoulutuksena, mutta se voidaan järjestää myös omaehtoisena opiskeluna. VTV arvioi ELY-keskusten koulutushankintoja, koulutukseen ohjaamisen sujuvuutta TE-toimistoissa sekä koulutukseen osallistuneiden kielitaidon kehittymistä eri koulutuspalvelujen tuottajien koulutuksissa.

Koulutukseen ohjaamisen sujuvuus odotusajalla mitattuna on parantunut. Odotusaika kotoutumiskoulutuksiin lyheni TE-toimistoissa keskimäärin reilusta 160 päivästä 80 päivään vuodesta 2014 vuoteen 2016. Samaan aikaan alkukartoituksiin ja koulutuksiin odottavien määrät kasvoivat selvästi. Odotusajat vaihtelivat TE-toimistoittain, eikä kaikilla alueilla saavutettu asetettuja aikarajoja. Maahanmuuttajille tarjottavat yksittäiset koulutusjaksot ovat lyhentyneet, mutta maahanmuuttajan koulutuksiin käyttämä kokonaisaika on pidentynyt.

”Kotoutumiskoulutusten hankinnat on ELY-keskuksissa toteutettu suunnitelmallisesti, ja kilpailutuksissa on korostettu laatua. Koulutusten operatiivinen seuranta ELY-keskuksissa ja TE-toimistoissa on toteutettu asianmukaisesti”, kertoo VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Hannu Tervo.

Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena olevan kielitaitotason saavutti vuosina 2013–2016 vajaat 35 prosenttia koulutuksen päättäneistä henkilöistä. Saavutettuun kielitaitoon vaikuttivat henkilön tausta, kielitaidon lähtötaso, koulutuksen sisältö ja koulutuspalvelun tuottaja.

”Koulutuspalvelujen tuottajien välillä oli eroja osallistujien saavuttamassa kielitaidossa vielä senkin jälkeen, kun osallistujien tausta ja koulutusjaksoa koskevat tiedot oli otettu huomioon”, toteaa VTV:n johtava tuloksellisuustarkastaja Tanja Kirjavainen.

Kotoutumiskoulutuksen päättäneiden henkilöiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2013. Vuonna 2016 koulutuksen suoritti runsaat 4 600 henkilöä ja keskeytti vajaat 1 300 henkilöä. Kotoutumiskoulutusten hankintaan on käytetty viime vuosina noin 80 miljoonaa euroa vuodessa.

Tutustu julkaisuun: Kotoutumiskoulutus

Kategoriat