Julkisen talouden tilastot ovat luotettavia ja tukevat hyvin päätöksentekoa

Laadunvarmistusta tekee erityisesti Eurostat. Kuntataloustietojen uudistuksen yhteydessä Valtiokonttorille siirretty tietojen keruu ei vielä ole onnistunut kaikilta osin.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tuoreen tarkastuksen mukaan Suomen julkisen talouden tilastot ovat luotettavia. Ne antavat hyvän pohjan talouden ennustamiselle ja talouspolitiikalle.

Suomen julkisen talouden tilastotiedot ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia. Julkisen talouden tilastoinnin laadunvarmennuksessa korostuu Euroopan Unionin tilastotoimiston Eurostatin rooli. Tämä johtuu siitä, että tilastoilla on tärkeä rooli EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisissa finanssipolitiikan säännöissä.

”Julkisen talouden tilastoille tehdään paljon laadunvarmennusta ja se on systemaattista. Työtä ohjaa lähinnä Eurostat, joka viime kädessä vastaa myös Euroopan Unionin laajuisten tilastojen sisällöstä”, VTV:n tuloksellisuustarkastusneuvos Visa Paajanen kertoo.

Eurostatin laajan roolin vuoksi Tilastokeskuksen oma julkisen talouden tilastointiin kohdistama laadunvarmennus on jäänyt vähäisemmäksi.

”Laadunvarmistusta ei voi jättää pelkästään Eurostatin vastuulle. Tilastokeskuksen olisi syytä ottaa asia tiukemmin myös omalle vastuulleen”, Paajanen sanoo.

Kuntataloustietojen keruun uudistuksessa tiedon laatu heikentyi

Kuntien taloustietojen tiedonkeruuta uudistettiin vastikään. Sen osana tiedonkeruu siirtyi Tilastokeskuksesta Valtiokonttoriin. Tarkastusviraston mukaan tietojen siirto ei ole vielä onnistunut kaikilta osin.

”Siirron yhteydessä lopetettiin kuntataloustilastojen julkaiseminen. Kirjanpitotieto on kaikkien saatavilla Valtiokonttorin palvelussa, mutta siitä laadittavat tilastoraportit voivat poiketa toisistaan, koska raportit vaativat lähdetietojen käsittelyä, mitä tehdään nyt vaihtelevin tavoin eri käyttötarkoituksiin. Virallisia kuntataloustilastoja tarvitaan siksi jatkossakin”, Paajanen sanoo.

Kuntien taloustiedonkeruun uudistusta perusteltiin osin kustannussäästöillä, mutta säästöjen määrää ei ole arvioitu ja seurattu riittävästi. Kun hyvinvointialueet aloittavat toimintansa vuonna 2023, tarvitaan myös niiden taloudesta yhtenäiset tilastotiedot.

VTV:n julkisen talouden tilastotietoja käsittelevässä tarkastuksessa selvitettiin erityisesti kansantalouden tilinpidon mukaisen julkisen talouden tilastoinnin laatua ja laadun varmistamista. Lisäksi tarkastuksessa selvitettiin valtiovarainministeriön ohjausta tilastoinnissa sekä Valtiokonttorin toteuttamaa kuntataloustietojen keruun uudistusta.

Tutustu julkaisuun: Julkisen talouden tilastojen luotettavuus 

Kategoriat