Koronatuet eivät aluksi kohdistuneet erityisen hyvin niitä tarvitseville

Kesällä 2020 käyttöön otettu kustannustuki oli tasapuolisempi ja korjasi paremmin koronan talousvaikutuksia kuin alkuvaiheen kehittämistuki.

VTV tarkasti yrityksille vuonna 2020 myönnettyjä koronatukia. Yksityiskohtaisessa tarkastelussa olivat Business Finlandin ja ELY-keskusten kehittämishankkeisiin jakama tuki sekä Valtiokonttorin ensimmäisen vaiheen kustannustuki. Kehittämistukia myönnettiin noin 1,3 miljardia euroa ja kustannustukia noin 126 miljoonaa euroa.

Business Finlandin ja ELY-keskusten alkuvaiheessa myöntämä kehittämistuki toimi huonosti kriisirahoituksena, sillä rahoitus kohdistui tuleviin, tietystä hankkeesta aiheutuviin menoihin eikä akuuttiin kassakriisiin. Lisäksi kehittämistukea myönnettiin runsaasti myös sellaisille yrityksille, jotka eivät kärsineet taloudellisesti koronakriisistä.

”Koronapandemiasta kärsiville yrityksille onnistuttiin kehittämään nopeasti tukijärjestelmät, joiden piiriin pääsivät kattavasti useat eri toimialat. Nopeus kuitenkin korostui harkinnan kustannuksella, kun tukia alkuvaiheessa myönnettiin”, VTV:n johtava tilintarkastaja Pasi Tervasmäki sanoo.

VTV:n tarkastuksessa esitetään, että kiireessä tehtyjä tukipäätöksiä olisi pitänyt tasapainottaa tehokkaalla valvonnalla ja tarkastuksilla. Sen sijaan avustusehtojen noudattamista valvottiin vain yleisluontoisesti.

”Lisäksi tukikriteerit olivat tulkinnanvaraisia, minkä vuoksi olisi ylipäätään ollut vaikeaa tunnistaa väärinkäytöksiä ja valvoa uskottavasti tukien asianmukaista käyttöä”, Tervasmäki sanoo.

Valtiokonttorin kustannustuki korjasi kehittämistukia paremmin koronapandemian talousvaikutuksia. Kustannustuen hakijoita myös kohdeltiin tasapuolisemmin kuin kehittämistukien hakijoita. Kustannustuen hakijan oli osoitettava, että yrityksen liikevaihto oli tippunut koronaepidemian vuoksi.

Tarkastusviraston suosituksessa Business Finlandin olisi valtionapuviranomaisena varmistettava, että se pystyy jatkossa tunnistamaan väärinkäytösriskit ja seuraamaan niitä.

”Valmius kustannustuen tyyppiseen mekanismiin kannattaa säilyttää, jotta tuen voi tarvittaessa ottaa nopeasti käyttöön uusissa kriiseissä”, Tervasmäki sanoo.

Tutustu julkaisuun: Koronaepidemian johdosta myönnetyt suorat yritystuet – tukien kohdentuminen ja hallinnointi epidemian alkuvaiheessa

Kategoriat