Lähes kaikki jättivät eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoituksen ajoissa

Kaikki vuoden 2015 eduskuntavaalien ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet laissa säädetyn vaalirahoitusilmoituksen. Vaalirahoitusilmoitukset ovat luettavissa osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi.

Kansanedustajaksi tai varaedustajaksi kevään eduskuntavaaleissa valittujen tuli jättää vaalirahoitusilmoituksensa valtiontalouden tarkastusvirastolle 22.6.2015 mennessä. Lähes kaikki ilmoitusvelvolliset toimittivat tarkastusvirastolle vaalirahoitusilmoituksensa määräajassa. Kaksi ilmoitusvelvollista toimitti ilmoituksensa seuraavana päivänä.

Ilmoitusten käsittelyn ja tarkistusten yhteydessä tarkastusvirasto pyysi 40 ilmoitusvelvollista täydentämään tai korjaamaan tekemäänsä ilmoitusta. Tarkastusvirasto pyysi lisäksi kaikilta ilmoitusvelvollisilta selvityksiä ilmoitusten oikeellisuudesta. Ilmoitusten, selvitysten tai täydennysten perusteella ei ole noussut esiin seikkoja, joiden perusteella ilmoitusten oikeellisuutta olisi syytä epäillä. Tarkastusvirastolle ei myöskään tehty eduskuntavaalien vaalirahoitusilmoituksiin liittyviä kanteluita.

Tarkastusvirasto julkaisee vaalirahoitusilmoitukset ja niistä tehdyt raportit osoitteessa vaalirahoitusvalvonta.fi. Kaikki vaalirahoitusilmoitukset ja ennakkoilmoitukset pidetään verkkosivuilla yleisön saatavilla 22.6.2020 saakka.

Ilmoitusvelvollisten kampanjakulujen välillä oli erittäin suurta vaihtelua. Suurin vaalikampanja vaalirahoitusilmoitusten perusteella oli euromäärältään 129 967 euroa ja pienin 2753 euroa. Eduskuntavaalien kampanjakulujen keskiarvo oli noin 35 555 euroa. Kokonaisuudessaan vaalirahoitusilmoitusten mukaan ilmoitusvelvolliset saivat ulkopuolista tukea vaalikampanjaan 5 491 743 euroa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2015 eduskuntavaaliehdokkaiden vaalirahoituksen ja vaalikampanjan kulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Virasto antoi kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta eduskunnalle tänään 17.12.2015. Viraston tavoitteena on varmistaa, että vaalirahoituslakia noudatetaan ja että lain noudattaminen on julkisesti tarkasteltavissa.

Kategoriat