Liikenneturvallisuuden kehittämisen kannattavuuteen on Suomessa kiinnitettävä erityistä huomiota

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan liikenneturvallisuuden parantamisessa on edullisimmat toimenpiteet jo käytetty. Tulevaisuudessa on tärkeää löytää kustannustehokkaimmat tavat vaikuttaa Suomen liikenneturvallisuustilaan. Tehtävien päätösten kannattavuus tulisi myös perustella hyvin.

Suomen sijoittuminen Euroopan tieliikennekuolemavertailussa on ollut asukaslukua kohti laskettuna keskitasolla (11. sija), mutta ajokilometrejä kohti laskettuna hyvällä tasolla (4. sija). Tarkastusviraston mukaan tarvitaan lisää tietoa, miksi liikenneturvallisuusviranomaiset katsovat Suomen olevan jatkuvasti jäljessä Euroopan kärkimaina pidettyjä maita ja mitkä ovat kustannustehokkaimmat tavat vaikuttaa Suomen liikenneturvallisuustilaan. Vähentymiskehityksen jatkamisen on arvioitu tulevan yhä kalliimmaksi vastaisuudessa, sillä halvimmat ja helposti toteutettavat keinot on jo käytetty.

Tarkastusviraston mukaan Suomessa ei ole saatavissa riittävän tarkkaa ja kattavaa tietoa liikenneturvallisuustoiminnan taloudellisuudesta ja tehokkuudesta. Liikenneturvallisuutta kuvaavaa tietoperustaa olisi edelleen kehitettävä, jotta toiminnassa voitaisiin pyrkiä yhteiskunnalle taloudellisimmiksi tulevien keinojen valintaan ja mitoitukseen. Valtion rajallisia rahallisia resursseja tulisi kohdentaa tähänastista selkeämmin perusteltuihin liikenneturvallisuuden edistämiskeinoihin.

Tarkastusvirasto katsoo, että Liikkuvan poliisin lakkauttamisen yhteydessä päätetyt liikennevalvontatason säilyttämistavoitteen toteutumista mittaavat indikaattorit eivät kuvaa riittävän hyvin, säilyykö liikennevalvonnan taso vähintään nykyisellä tasolla muutoksen jälkeen.

Liikenneturvallisuustoiminnan työnjaon ja organisoinnin tehostamis- ja selkeyttämispyrkimyksiä tulisi jatkaa. Muutosratkaisujen perustelujen ei pitäisi rajoittua vain hallinnollisten säästöjen tarkasteluun, vaan olisi pyrittävä arvioimaan ja ottamaan huomioon myös vaikutukset liikenneturvallisuuden tilaan ja muutosten mahdolliset yhteiskunnalliset hyödyt ja haitat.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat