Liikenneverkkoa on suunniteltava pitkäjänteisesti

Kun elvytysrahaa käytetään liikenneinvestointeihin, on varauduttava myös ylläpitokustannuksiin tulevaisuudessa.

Koronakriisin kurittaman talouden yhtenä elvytyskeinona on lisätty rahoitusta liikenneverkon kehittämiseen. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) muistuttaa, että uusista investoinneista voi syntyä myös uusia ylläpito- ja korjauskustannuksia tulevaisuudessa. Investointeja olisi siksi suunniteltava pitkäjänteisesti, ja niiden tuomat kokonaiskustannukset ja -hyödyt olisi arvioitava.

”Jos elvytysrahoja investoidaan liikenneinfraan, on tärkeää tarkastella vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Kun valtion väyläomaisuus kasvaa, tarvitaan enemmän rahaa myös väylien ylläpitoon”, VTV:n tuloksellisuustarkastusneuvos Visa Paajanen sanoo.

VTV tarkasti vastikään, kuinka valtio hallinnoi liikenneverkon elinkaarta, toisin sanoen, miten hyvin valtakunnallista liikenneverkkoa on hoidettu ja korjattu. VTV arvioi sekä normaaleja liikenneverkon korjaustoimia että vuosien 2016–2019 korjausvelkaohjelman onnistumista.

Se, minkä verran liikenneverkkoa korjataan ja minkä verran siihen tehdään uusia investointeja vaikuttavat kiinteästi toisiinsa. Korjaustoimet voivat vähentää tarvetta uusille investoinneille. Uudet investoinnit puolestaan voivat vähentää liikenneverkon päivittäistä hoidontarvetta mutta toisaalta lisäävät korjaustarpeita tulevaisuudessa.

”Jos korjausvelka kasvaa, uusien investointien ja korjausten rahoitus ovat epätasapainossa. Tällaiseen ongelmaan on vastattu korjausvelkaohjelmalla. Rahoitustasapaino on kuitenkin pysyvä ongelma eli ohimenevien ohjelmien sijaan tarvitaan pysyvämpiä ja pitkäjänteisempiä ratkaisuja”, Paajanen selittää.

VTV pitää tärkeänä, että määrärahojen tasoa voi ennakoida. Parhaillaan valtioneuvosto valmisteleekin parlamentaarisessa ohjauksessa uutta 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Sen yhtenä tarkoituksena on sovittaa investointien määrä tulevien vuosien ylläpito- ja korjauskustannuksiin.

Valtion liikenneverkko on tasearvoltaan noin 20 miljardia euroa. Siihen sisältyvät tiet, rautatiet ja vesiväylät. Vuosittain valtio käyttää noin 1,5–2 miljardia euroa liikenneverkon ylläpitoon ja kehittämiseen. Liikenneverkkoa korjataan vuosittain yli 300 miljoonalla eurolla, ja erilliseen korjausvelkaohjelmaan käytettiin kolmen vuoden aikana 600 miljoonaa euroa.

Tutustu julkaisuun: Liikenneverkon elinkaaren hallinta

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Kategoriat