Pääjohtaja Yli-Viikari eduskunnan selvitystyöstä

Tarkastusviraston pääjohtajan kommentti eduskuntakäsittelyyn liittyen

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on tärkeä tehtävä valtiontalouden tarkastajana ja hallinnon uudistumisen tukijana. Tarkastusviraston henkilöstö turvaa ammattitaitoisella työllänsä sitä, että eduskunta ja kansalaiset saavat tietoa hallinnon toiminnasta ja yhteisten varojen käytöstä.

Pidän tärkeänä, että eduskunta, hallinto ja kansalaiset voivat luottaa VTV:n toimintaan. Näen, että tässä tilanteessa on tarve vahvistaa ja varmistaa tätä luottamusta. Näen hyväksi käydä asiat läpi myös eduskunnan puhemiehen johdolla.

Eduskunnan tarkastusvaliokunnalla on paraikaa käynnissä selvitys tarkastusviraston taloudenhoidosta. Tarkastelen omia ja viraston kuluihin liittyviä päätöksiä kriittisesti ja tulen ottamaan tarkastusvaliokunnan näkemykset huomioon. Minusta on tärkeää, että tarkastusviraston taloudenhoidosta on myös julkisuudessa hyvä, asiantunteva ja luottamusta herättävä käsitys.

Toiveeni on, että tarkastusvaliokunnan selvityksen käynnissä ollessa tarkastusvaliokunnalla ja tarkastusviraston henkilöstöllä on työrauha. Tästä syystä en ole kommentoinut viraston taloudenhoitoon liittyviä asioita julkisuuteen. Mediajulkisuus on johtanut lukuisiin tietopyyntöihin, joihin tarkastusvirasto vastaa julkisuuslain mukaisesti.

Julkisuudessa on mainittu poliisin käynnissä oleva esitutkinta. Kiistän syyllistyneeni mihinkään virkarikokseen. Muutoin en kommentoi poliisin esitutkintaa.

Kategoriat