Generaldirektör Yli-Viikari om riksdagens utredningsarbete

Kommentar från revisionsverkets generaldirektör gällande riksdagsbehandlingen.

Statens revisionsverk har en viktig uppgift i att granska statsfinanserna och stöda förnyelse inom förvaltningen. Revisionsverkets kompetenta personal säkrar med sitt arbete att riksdagen och medborgarna får information om förvaltningens verksamhet och om hur de gemensamma medlen används.

Jag anser att det är viktigt att riksdagen, förvaltningen och medborgarna kan lita på revisionsverkets verksamhet och upplever att det i denna situation finns behov att stärka och säkra detta förtroende. Jag anser att det är bra att ärendet även behandlas under ledning av riksdagens talman.

Revisionsverkets ekonomi utreds för närvarande av riksdagens revisionsutskott. Jag ser kritiskt över mina egna och ämbetsverkets kostnadsrelaterade beslut och kommer att ta hänsyn till revisionsutskottets synpunkter. Jag anser att det är viktigt att revisionsverkets sätt att sköta ekonomin uppfattas som bra, sakkunnigt och förtroendeingivande även i offentligheten.

Min förhoppning är att revisionsutskottet och revisionsverkets personal får arbetsro medan revisionsutskottets utredning pågår. Därför har jag inte kommenterat frågor som gäller ämbetsverkets ekonomi i offentligheten. Mediapubliciteten har lett till ett stort antal begäranden om information, som revisionsverket svarar på i enlighet med offentlighetslagen.

Polisens pågående förundersökning har tagits upp i offentligheten. Jag bestrider att jag gjort mig skyldig till något tjänstebrott. I övrigt kommenterar jag inte polisens förundersökning.

kategorier