Perustoimeentulotuen uudistus on aiheuttanut enemmän kustannuksia kuin arvioitiin

Perustoimeentulotuki siirtyi muutama vuosi sitten kunnilta Kelalle. Uudistus ei ole vielä tuottanut kaikkia toivottuja tuloksia.

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus päätti vuonna 2014 siirtää perustoimeentulotuen kunnilta Kansaneläkelaitoksen myönnettäväksi ja maksettavaksi. Vuoden 2017 alussa voimaan tullut muutos ei ole vielä tuottanut kaikkia toivottuja tuloksia. Tavoitteena oli muun muassa tehostaa toimintaa, lisätä yhdenvertaisuutta, vapauttaa kuntien sosiaalityön resursseja ja lisätä niiden hakijoiden määrää, jotka ovat oikeutettuja toimeentulotukeen.

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan tavoite tehostaa toimintaa ei vielä ole toteutunut perustoimeentulotuen siirrossa. Perustoimeentulotuen käsittely Kelassa aiheuttaa tällä hetkellä kustannuksia huomattavasti enemmän kuin Kela alun perin arvioi. Vuonna 2019 perustoimeentulotuen käsittelyn välittömät kustannukset olivat lähes 100 miljoonaa euroa, kun lain valmisteluvaiheessa arvio oli noin 32 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 puolestaan toiminta työllisti kaikkiaan noin 1 500 henkilöä vaikka alunperin arviona oli noin 750 henkilöä.

Perustoimeentulotuen hakijoita kohdellaan nykyään entistä yhdenvertaisemmin. Myös yhä useampi tukeen oikeutettu hakee tukea.

”Perustoimeentulotuen siirtoa koskevan lain valmistelussa oli tarjolla asiantuntijatietoa sekä aiheeseen perehtynyt asiantuntijatyöryhmä. Kaikkia asiantuntijoiden esiin nostamia, uudistukseen liittyviä riskejä ei kuitenkaan tuotu esille hallituksen esityksessä ja näin eduskunta ei saanut tarpeeksi kattavaa tietoa kokonaisuudesta”, VTV:n ylitarkastaja Antti Halmetoja sanoo.

Asiantuntijat nostivat lain valmisteluvaiheessa esille riskin, että sosiaalityön ja taloudellisen tuen välinen yhteys voi uudistuksessa heiketä, kun taloudellinen tuki haetaan Kelalta ja kunnat tarjoavat sosiaalipalvelut. Tarkastuksen perusteella näin näyttää käyneen sosiaalipalveluja tarvitsevien asiakkaiden kohdalla ensimmäisten 2,5 vuoden aikana lain voimaantulosta.

”Sosiaaliturvalainsäädäntö muodostuu useista, toisiinsa kytkeytyneistä etuus- ja palvelujärjestelmistä. Perustoimeentulotuen siirto Kelalle näyttää lisänneen työtä muun muassa TE-palveluissa, terveyssosiaalityössä ja edunvalvonnassa. Myös valvontaviranomaisten työ on lisääntynyt. Hallituksen esityksessä uudistuksen vaikutukset viranomaistyöhön olisikin pitänyt kuvata laajemmin. Tällaisten suurien uudistusten vaikutuksia tulisi arvioida laajasti ja poikkihallinnollisesti”, Antti Halmetoja toteaa.

Tutustu julkaisuun: Perustoimeentulotuen siirto Kelalle: Toimeenpanon vaikutusten arvioinnin merkitys lainvalmistelussa

Lisää VTV:n tarkastuksia ja tietoa hyvästä hallinnosta: VTV.fi

Kategoriat