Pienpuolueiden puoluerahoituksen ilmoituksissa puutteita – valvonta lisää läpinäkyvyyttä

Eduskuntapuolueiden piirijärjestöt noudattavat rahoitussäännöksiä pääosin hyvin, mutta ns. pienpuolueiden ilmoitusmenettelyissä on havaittu myös puutteita ja lainvastaisia menettelyjä. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) tarkastaa vuosittain sekä puoluerahoitusta että puolueiden valtionavustusta eli puoluetukea.

VTV tarkasti viime vuonna yhteensä 31 eduskuntapuolueen piirijärjestön sekä ns. pienpuolueen rahoitusta. Pienpuolueilla tarkoitetaan tässä puoluerekisteriin merkittyjä puolueita, joilla ei tarkastushetkellä ollut yhtään kansanedustajaa. Lisäksi VTV valvoi poliittiseen toimintaan myönnettyjä valtionavustuksia eli ns. puoluetukea selvittämällä avustusten tilitys- ja sopimusmenettelyjä.

”Puolueet noudattavat rahoitussäännöksiä yleensä hyvin, mutta tällä kertaa pienpuolueisiin kohdistetuissa tarkastuksissa havaittiin lukuisia suorituksia, joista ei ollut tehty lain edellyttämiä ilmoituksia. Tällaisia ovat esimerkiksi huomattava testamenttilahjoitus tai anteeksi annetusta lainasta syntynyt tuki. Lain sallimia tuen vuotuisia enimmäismääriä on myös ylitetty. Lisäksi toimistotiloista peritty vuokra ei ilmeisesti aina vastaa markkinahintaa, ja ero on syytä selvittää”, kertoo VTV:n johtava tilintarkastaja Klaus Krokfors.

”Tarkastusten jälkeen puolueet ovat ilmoittaneet useita tukisuorituksia järjestelmään, jolloin läpinäkyvyys on parantunut. Myös Bitcoin-virtuaalivaluuttasuoritusten tuntemattomien lahjoittajien nimet on lisätty tarkastuksen jälkeen ilmoitusjärjestelmään. Tuet saanut puolue selvitti tarkastajien pyynnöstä tukien maksajat.”

Puoluelaki ei tunne läpikulkueriä tai ns. läpilaskutusta. VTV on selvyyden vuoksi suositellut erilaisten mainosmaksujen ja kansanedustajien suoritusten ilmoittamista VTV:n ylläpitämään sähköiseen puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin. Vuonna 2019 näitä ilmoituksia olikin tehty aiempaa enemmän.

VTV:n ilmoitusrekisteriin ilmoitettiin vuonna 2019 puolueiden, niiden piiri- ja naisjärjestöjen sekä muiden puolueyhdistysten ja lähiyhteisöjen saamia tukia noin neljä miljoonaa euroa. Määrä on noin 1,2 miljoonaa euroa edellisvuotista suurempi. Lisäksi vuoden 2019 aikana rekisteriin ilmoitettiin aiempiin vuosiin kohdistuvia tukia noin miljoona euroa. Huomattava osa takautuvista ilmoituksista johtuu tehdyistä tarkastuksista. Kaikkiaan vuosina 2011–2019 tukisuorituksia on ilmoitettu rekisteriin noin 29,9 miljoonaa euroa.

Suomessa on noin 6 000 puolueyhdistystä, joista VTV:n valvottavia on 150. VTV toimii myös eduskuntapuolueiden valtionavustuksen eli ns. puoluetuen valvojana. Eduskuntapuolueet saivat valtion vuoden 2018 talousarviosta valtionavustusta yli 29 miljoonaa euroa. Tarkastushavaintojen perusteella puolueet ja muut avustuksia saaneet yhteisöt ovat korjanneet tilityksiään syksyn 2019 aikana.

VTV tarkasti vuonna 2019 kaikki rekisteröidyt puolueet, jotka eivät olleet tarkastushetkellä edustettuina eduskunnassa. Nämä ns. pienpuolueet olivat Eläinoikeuspuolue, Feministinen puolue, Itsenäisyyspuolue, Kansalaispuolue, Kommunistinen Työväenpuolue – Rauhan ja Sosialismin puolesta, Liberaalipuolue, Piraattipuolue, Seitsemän tähden liike, Sininen tulevaisuus, Suomen Kansa Ensin ja Suomen Kommunistinen Puolue. Lisäksi tarkastettiin 20 eduskuntapuolueiden piirijärjestöä Keski-Suomen, Savo-Karjalan ja Vaasan vaalipiireissä.

Valvottavien puoluerahoitusta ja kirjanpitoa käytiin läpi enimmillään vuosien 2011–2019 ajalta. Aiempien vuosien tavoin myös valvottavien yhteisöjen kirjanpidossa ja niiden auktorisoitujen tilintarkastajien työssä on edelleen parannettavaa.

Puoluerahoitustarkastukset jatkuvat syksyllä 2020, jolloin tarkastetaan jälleen kaikki eduskuntapuolueet. Ne on tarkastettu edellisen kerran vuonna 2018.

Tutustu julkaisuun: Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus eduskunnalle puoluerahoituksen valvonnasta 2019

Kategoriat