Pitkä ikä voi kertoa tietojärjestelmän elinkaaren hyvästä hallinnasta

Valtionhallinnon vanhojen tietojärjestelmien taustalla on erilaisia toimittajariippuvuuksia. Tietojärjestelmän pitkä elinkaari voi kuitenkin olla myös todiste hyvästä suunnittelusta, ylläpidosta ja hankinnasta.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on arvioinut valtionhallinnon vanhojen tietojärjestelmien elinkaaren hallinnan nykytilaa. Tarkastuksen mukaan elinkaarinäkökulma tunnistetaan hallinnossa, mutta se ei näy kovinkaan konkreettisesti käytännön työssä.

Rahoitusratkaisut eivät tue parhaalla mahdollisella tavalla tietojärjestelmien elinkaaren pitkäjänteistä suunnittelua. Rahoitussuunnittelusta puuttuu pitkäjänteisyys, ja rahoitus suuntautuu usein helpommin uusiin teknologiahankkeisiin.

Kaikilla tarkastuksen kohteena olleilla viranomaisilla on riittävästi osaamista tietojärjestelmien hankintaan, sopimusten tekemiseen ja niiden hallintaan.

”Tietojärjestelmän pitkä elinkaari saattaa kertoa myös onnistuneesta suunnittelusta, pitkäjänteisestä ylläpidosta ja kehittämisestä sekä hankintojen ja sopimusten hallinnasta”, tarkastaja Sonja Huotari kertoo.

VTV suosittelee, että valtiovarainministeriö edistää nykyistä yhtenäisempien käytäntöjen luomista virastojen tietojärjestelmien elinkaaren hallintaan.

Toimittajariippuvuus ei aina ole ongelma

Syitä tietojärjestelmän pitkään elinkaareen voivat olla muun muassa toimittajariippuvuus tai uuden järjestelmän viivästyminen. Yksi esimerkki perinteisestä toimittajaloukusta on Ulosoton Uljas-järjestelmä, jonka tekijänoikeudet ovat toimittajalla. Tästä syystä järjestelmän ylläpitoa ei ole voitu myöhemmin kilpailuttaa.

Aina vanhaa järjestelmää ei ole tarvetta vaihtaa. Usein merkittävätkin lainsäädännön vaatimat muutokset on voitu toteuttaa järjestelmään pienkehittämisellä. Järjestelmää on voitu kehittää edelleen, jos säädökset eivät ole edellyttäneet sille suurempia muutoksia. Riippuvuus yhdestä toimittajastakaan ei välttämättä ole ongelma.

”Esimerkiksi valtioneuvoston päätöksentekojärjestelmän alkuperäinen toimittaja tuntee järjestelmän prosessit, mikä on helpottanut sen ylläpitoa”, Huotari sanoo.

Tarkastuksessa kartoitettiin myös hyviä toimintamalleja, joiden avulla toimittajariippuvuuden riskiä voidaan vähentää. Näitä ovat esimerkiksi tietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuurin toimiva suunnittelu, huolellisen markkinakartoituksen tekeminen sekä palveluiden tuottaminen useita toimittajia hyödyntäen.

Tutustu julkaisuun: Vanhat tietojärjestelmät

Kategoriat