Poikkeusmenettelyt valtion taloudenpidossa olivat perusteltuja korona-aikana – normaalimenettelyihin tulisi palata ripeästi

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan valtion elvytys- ja tukitoimet ovat olleet tärkeä talouden turvaaja ja huoltovarmuus on toiminut poikkeusoloissa. Koronatilanteen perusteella myönnetyt yritystuet sen sijaan eivät kohdentuneet erityisen hyvin. VTV on julkaissut vuosikertomuksensa, joka kokoaa yhteen keskeisimmät huomiot valtiontaloudesta ja -hallinnosta.

Poikkeukselliset menettelyt valtion taloudenpidossa ovat olleet perusteltuja, mutta VTV katsoo, että menokehysten noudattamiseen tulisi palata täysimääräisesti ja myös kehysjärjestelmää tulisi kehittää. Esimerkiksi lisätalousarviot tulisi sisällyttää kehyssäännön piiriin ja myös valtion tulojen huomioimista kehystarkastelussa arvioida.

Yritystuet kohdentuivat epätasaisesti

VTV:n tarkastuksen mukaan koronan perusteella myönnetyt tuet eivät kohdentuneet yritysten talousvaikeuksien kannalta erityisen hyvin. Tarkastus julkaistaan kokonaisuudessaan 28. lokakuuta. Varsinkin talouskriisin alussa kehittämistukien tarvetta ei avustuspäätöksiä valmisteltaessa arvioitu asianmukaisesti eikä hakijoita kohdeltu tasapuolisesti. Yritysten kustannustukea ehdittiin valmistella pidempään ja se kohdentui paremmin.

”Yritystukien poikkeusjärjestelyistä tulisi luopua talousnäkymien parantuessa pandemiatilanteesta huolimatta. Myös muiden yritystukien tarkoituksenmukaisuus kaipaa enemmän kriittistä tarkastelua”, VTV:n pääjohtajan sijainen Matti Okko toteaa.

Samat riskit ja epäkohdat toistuvat uudistuksesta toiseen

Vuosikertomusjaksolla VTV on tarkastanut useita laajoja hallinnollisia uudistuksia, joiden onnistumista hankaloittavat kiire ja toimeenpanon vaikea hallinta. Myös tietojärjestelmien uudistamiseen liittyy usein ongelmia. Toisinaan uudistusta käynnistettäessä ei ole tarpeeksi selkeää käsitystä niistä ongelmista, joihin uudistuksella pyritään puuttumaan.

 

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa vuosittain syyskuussa kertomuksen toiminnastaan eduskunnalle. Vuosikertomuksen pohjalta tarkastusvaliokunta voi esittää havaintoja valtiontalouden hoidosta eduskunnan kannanottoa varten.

Tutustu julkaisuun: Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus 2021

Tarkastus ”Koronaepidemian johdosta myönnetyt suorat yritystuet – Tukien kohdentuminen ja hallinnointi epidemian alkuvaiheessa” julkaistaan 28.10.

Kategoriat