Presidentinvaali 2018: Tietoa medialle vaalirahoitusilmoituksista ja niiden valvonnasta

Ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta

Ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies voivat halutessaan toimittaa ennen vaalipäivää Valtiontalouden tarkastusvirastolle (VTV) vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen, joka sisältää suunnitelman vaalirahoituksesta ja vaalikampanjan kuluista. Vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen voivat toimittaa myös kaikki puolueet ja avustuspäätöksessä tarkoitetut yhdistykset.

Ennakkoilmoituksia voi tehdä 21.12.2017 ja 9.2.2018 välisenä aikana.

Ensimmäisen vaalin osalta ennakkoilmoitus tulee toimittaa kirjallisesti tarkastusvirastolle 26.1.2018 klo 15 mennessä.

Mikäli toimitetaan toinen vaali, ensimmäisen vaalin osalta tehtyä ennakkoilmoitusta voidaan täydentää ennen toista vaalipäivää.

Mikäli ennakkoilmoitusta ei jätetty ennen ensimmäistä vaalipäivää, voi ennakkoilmoituksen jättää myös ennen toista vaalipäivää. Molemmissa tapauksissa ennakkoilmoitus vaalirahoituksesta tulee jättää kirjallisesti 9.2.2018 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen tulleita ennakkoilmoituksia ei julkaista eikä käsitellä.

VTV julkaisee ehdokkaiden ennakkoilmoitukset sellaisenaan viipymättä osoitteessa www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Vaalirahoitus -> ilmoitukset vaaleittain -> Presidentinvaali 2018.

Puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ennakkoilmoitukset löytyvät osoitteesta www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Puoluerahoitus -> Selaa ilmoituksia -> Ennakkoilmoitukset.

Vaalirahoitusilmoitus

Varsinaisen vaalirahoitusilmoituksen tekevät kaikki presidentinvaalissa mukana olleet ehdokkaat.

Ilmoitusvelvollinen presidentinvaalissa on ehdokkaan asettanut puolue ja ehdokkaan asettaneen valitsijayhdistyksen vaaliasiamies tai tämän varamies.

Jos ensimmäisessä vaalissa joku ehdokkaaksi asetetuista saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, valtioneuvosto antaa presidentinvaalin tuloksesta kuulutuksen 2. päivänä ensimmäisen vaalin vaalipäivän jälkeen ja vaalin tulos vahvistetaan 30.1.2018. Tällöin vaalirahoitusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa tuloksen kuulutuksesta eli kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 2.4.2018 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen saapuneet ilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.

Mahdollisen toisen vaalin ehdokkaina ovat kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta. Mikäli toinen vaali toimitetaan, valtioneuvosto toteaa 4. päivänä toisen vaalin vaalipäivän jälkeen, kumpi ehdokkaista on saanut toisessa vaalissa enemmän ääniä ja tullut valituksi tasavallan presidentiksi. Valtioneuvosto antaa presidentinvaalin tuloksesta kuulutuksen ja vaalin tulos vahvistetaan 15.2.2018. Vaalirahoitusilmoitus tulee tehdä kahden kuukauden kuluessa toisen vaalin tuloksen kuulutuksesta, eli kirjallisten vaalirahoitusilmoitusten tulee olla perillä Valtiontalouden tarkastusvirastossa 16.4.2018 klo 15 mennessä. Tämän jälkeen saapuneet ilmoitukset merkitään myöhässä saapuneiksi.

VTV julkaisee vaalirahoitusilmoitukset sellaisenaan osoitteessa  www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Vaalirahoitus -> ilmoitukset vaaleittain -> Presidentinvaali 2018.

Raportit

Valtiontalouden tarkastusviraston verkkopalvelusta on saatavissa erilaisia raportteja julkaistuista vaalirahoitusilmoituksista. Palvelu tuottaa esimerkiksi raportin kaikista ilmoituksen jättäneistä, puuttuvista ilmoituksista, tietyn päivän jälkeen jätetyistä ilmoituksista sekä suurimmista tukijoista.

www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Vaalirahoitusvalvonta -> Hae tietoa vaalirahoitusilmoituksista

Sivustolta on myös mahdollista ladata ilmoitustiedot CSV-muodossa. Kaikki raportit toimivat reaaliajassa.

www.vaalirahoitusvalvonta.fi -> Vaalirahoitusvalvonta -> Hae tietoa vaalirahoitusilmoituksista -> Tietoaineistot

Uhkasakko

Jos ilmoitusvelvollinen ei kehotuksesta huolimatta tee vaalirahoitusilmoitusta tai jos ilmoitus havaitaan olennaisilta kohdiltaan ilmeisen virheelliseksi tai puutteelliseksi, Valtiontalouden tarkastusvirasto voi velvoittaa ilmoitusvelvollisen sakon uhalla tekemään ilmoituksen taikka korjaamaan virheen tai puutteen. Uhkasakon tuomitsee erillinen uhkasakkolautakunta.

Vaalien tulos- ja tietopalvelut

Yleistä vaalitietoutta ja niiden tulosten tilastopalveluja tarjoavat oikeusministeriö, Tilastokeskus ja Väestörekisterikeskus.

Yleistä vaalitietoa: www.vaalit.fi

Tulospalveluja: tulospalvelu.vaalit.fi

Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät

Valtiontalouden tarkastusvirasto on vastaanottanut vaalirahoitusilmoituksia 1.5.2009 alkaen. Tarkastusvirasto julkaisee vastaanottamansa ennakko- ja vaalirahoitusilmoitukset sekä puolueiden ja avustuspäätöksessä tarkoitettujen yhdistysten ilmoitukset reaaliajassa verkkopalvelussaan, jossa ilmoituksia voi selailla ja niistä voi hakea tietoa raporteilla.

Tarkastusviraston tehtävä on määritelty vaalirahoituslaissa. Tarkastusvirasto valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. Tämä tarkoittaa, että tarkastusvirasto

  • tarkistaa, ovatko kaikki ilmoitusvelvolliset tehneet vaalirahoituslain mukaiset ilmoitukset.

  • julkistaa viipymättä kaikki saapuneet ilmoitukset ja

  • tarkistettuaan ilmoitukset tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen, täydentämään jo tehtyä ilmoitusta tai selvittämään ilmoituksen oikeellisuutta ja riittävyyttä.

Kategoriat