Valtion kokonaistaseen kehittämistyötä tulee jatkaa

Raportointi valtion varoista, veloista ja vastuista on nykyisin hajanaista. Kokonaistaseen avulla valtion taloudellisesta asemasta muodostuisi kokonaisvaltaisempi kuva. Hallinnossa käynnistettyä kokonaistaseen kehittämistyötä tulee jatkaa.

Hallituksen vuosikertomus antaa nykymuodossaan hajanaisen kokonaiskuvan valtion taloudellisesta asemasta. Eduskunta on eri asiayhteyksissä edellyttänyt, että kokonaiskuvaa parannetaan. Erityisesti kireinä taloudellisina aikoina on tärkeää, että päättäjillä on valtion taloudellisesta asemasta mahdollisimman avoin ja läpinäkyvä kuva.

”Kokonaistase auttaisi hahmottamaan paremmin valtion taloudellisen aseman kokonaisuutta ja antaisi siitä läpinäkyvämmän kuvan”, sanoo johtava finanssipolitiikan tarkastaja Meri Virolainen. ”Kokonaistaseen tulee palvella eduskunnan tietotarpeita. Kokonaistaseen laatimisen tulee olla resurssitehokasta.”

Valtiovarainministeriö on käynnistänyt kehityshankkeita kokonaistaseen sekä vastuiden ja taseen ulkopuolisten vastuiden seurannan kehittämiseksi. Ministeriö julkaisi vuonna 2015 valtion taloudellisten riskien raportoinnin ja hallinnan kehittämistä koskevan julkaisun. Lisäksi kokonaistaseen kehittämistyö on vireillä Valtiokonttorissa ja talousarviotalouden taseen ulkopuolisten vastuiden seurantaa kehitetään valtiovarainministeriössä. Tarkastusvirasto kannustaa tämän työn jatkamiseen.

Hallituksen vuosikertomuksen kuvausta valtion taloudellisesta asemasta tulee parantaa. Valtion varojen, velkojen ja vastuiden kokonaisuuden tulee käydä avoimesti ja läpinäkyvästi ilmi, jotta keskustelu ja päätöksenteko perustuvat oikeaan ja olennaiseen tietoon. Laskelmien sisältöä tulee avata ja erilaisia velkoja ja vastuita analysoida myös sanallisesti. Raportointi talousarviotalouden ulkopuolisista rahastoista, liikelaitoksista ja valtio-omisteisista yhtiöistä on epäyhtenäistä ja osin puutteellista.

Tiukat taloudelliset ajat voivat lisätä painetta talousarviotalouden ulkopuolista taloutta kohtaan, jolloin on tärkeää saada myös siitä riittävä kuva. Rahastojen ottamista kehysjärjestelmän piiriin tulee edistää.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat