Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon muutokset haastavat riskienhallintaa

VTV selvitti, tukevatko säädökset ja valtiokonsernin ohjaus toimivan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Lisäksi selvitettiin, onko sisäinen valvonta asianmukaista kirjanpitoyksiköissä ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa. Säädökset ovat riittäviä, mutta niiden ohjausvoimaa on heikennetty säädösuudistuksilla ja ohjeistuksella.

Valtionhallinnon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä koskeneessa laillisuustarkastuksessa selvitettiin, tukevatko säädökset ja valtiokonsernin ohjaus toimivan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Lisäksi selvitettiin, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti kirjanpitoyksiköissä ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnossa on viime vuosina ollut useita muutoksia. Tehtäväketjut ovat muuttuneet virastorajat ylittäviksi toimintaprosesseiksi ja vastuut ovat hajaantuneet. Samaan aikaan sisäisen valvonnan menettelyjä on kevennetty säädösuudistuksilla ja ohjeistuksella.

Sisäiseen valvontaan tarvitaan koordinoitua ja terävää ohjausta

Koska julkisessa hallinnossa käytetään julkisia varoja ja riskit kohdistuvat näiden varojen käyttöön, viitekehyksenä eivät voi toimia samat sisäisen valvonnan menettelyt kuin esimerkiksi pienessä tai keskisuuressa yrityksessä, jossa omistaja kantaa riskin välittömästi omassa taloudessaan. Valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin ja valtiovarain controller -toiminnon olisikin tarpeen kiinnittää nykyistä enemmän huomiota sisäisen valvonnan toimivuuteen ja sen järjestämiseen valtion taloudenhoidon kattavana kokonaisuutena.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta mukaan jo toiminnan suunnitteluun

Talous- ja henkilöstöhallinnossa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuus ratkaistaan prosesseja, toimintoja ja tietojärjestelmiä kehitettäessä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulisi olla kiinteä osa toiminnan suunnittelua, uudistamista ja lainsäädännön kehittämistä.

Tarkastuksessa todettiin, että säännökset antavat varsin hyvän perustan toimivalle sisäiselle valvonnalle. Lisäksi valtion virastojen sisäiset tarkastukset on pääsääntöisesti järjestetty asianmukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila valtionhallinnossa (Tarkastuskertomus 188/52/2016)

Kategoriat