Valtiontalouden haasteet jatkuvat – toimien vaikutuksia tulisi tarkastella kattavasti

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) odottaa hallinnon uudistuksiin ja politiikkatoimiin vahvempaa suunnitelmallisuutta ja ohjausta. VTV on antanut eduskunnalle vuosikertomuksensa eli koosteen tarkastus- ja valvontatoimintansa tuloksista.

Valtiontalouden haasteet jatkuvat merkittävinä. Niihin vastaaminen edellyttää kattavaa vaikutusten tarkastelua ja hallinnonalojen yhteistyötä.

”Riittävän konkreettiset ja pitkäjänteiset tavoitteet luovat perustan sille, että hallinnon toimintaa, sen tuloksellisuutta ja taloudellisia vaikutuksia voidaan ohjata ja seurata”, pääjohtaja Sami Yläoutinen toteaa.

Vaikutukset arvioitava mahdollisimman
kattavasti jo suunnitteluvaiheessa

VTV on tarkastanut useita uudistuksia, joilla hallinto muokkaa rakenteitaan ja valmistautuu toimintaympäristön muutoksiin. Tarkastusten kohteena ovat olleet muun muassa etuusjärjestelmät, ilmastorahoitus, hallinnon organisaatiofuusiot sekä elinkeinoelämää ja talouskasvua tukevat toimet.

Tavoitteiden asettaminen ja hallinnonalojen yhteistyö on tarkastusten mukaan parantunut. Hajautettu ohjaus ja riittämätön seuranta kuitenkin heikentävät mahdollisuuksia arvioida toiminnan tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Näin myös tulevien toimien suunnittelun tueksi on vähemmän tietoa.

Vaikutuksia ei aina myöskään arvioida kyllin laajasti. Esimerkiksi sosiaaliturvauudistuksen valmistelussa tulee VTV:n mukaan kiinnittää erityistä huomiota kannustinloukkujen kokonaisuuteen ja selvittää jääkö lainsäädäntöön tai sen toimenpanoon muita loukkuja, jotka vaikeuttavat uudistuksen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkastussuositukset vaikuttavat hallinnossa

Hallinto tarttuu VTV:n tarkastussuosituksiin hyvin: tilintarkastusten suosituksista 85 prosenttia oli pantu toimeen vuonna 2021. Myös tuloksellisuus-, laillisuus- ja finanssipolitiikan tarkastuksien suosituksista yli 80 prosenttia on toimeenpantu joko kokonaan tai osittain kahden viimeisen vuoden aikana. VTV tekee jälkiseurantaa, kun tarkastuksesta on kulunut 2–3 vuotta ja kun tarkastuksen kohteella on ollut riittävästi aikaa kehittää toimintaansa.

”Suuntaamme edelleen tarkastusta hallinnon uudistuksiin ja valtiontalouden tasapainoa tukeviin toimiin. Uudistumalla varmistamme itsekin laadukkaan tarkastuksen ja valvonnan eli ydintehtävämme toteutumisen,” Yläoutinen kertoo.

Valtiontalouden tarkastusvirasto antaa vuosittain syyskuussa kertomuksen toiminnastaan eduskunnalle. Vuosikertomuksen pohjalta tarkastusvaliokunta voi esittää havaintoja valtiontalouden hoidosta eduskunnan kannanottoa varten.

Tutustu julkaisuun: Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus 2022

Kategoriat