Valtiovarainministeriön talousennusteet pärjäävät vertailussa muihin ennusteisiin

Valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteet ovat tilastollisesti luotettavia ja vastaavat osuvuudeltaan muiden talousennustajien ennusteita. VM:n muodollinen riippumattomuus makroennusteiden laatijana on kuitenkin kyseenalainen. Käytännössä ennustetoiminnan riippumattomuutta vaarantavia seikkoja ei ole VTV:n tarkastuksessa ilmennyt.

Valtiontalouden tarkastusviraston tekemä ennustevirheiden vertailu osoittaa, että valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteet eivät ole osuvuudeltaan muiden talousennustajien ennusteita huonompia. Ulkomaankauppa ja investoinnit ovat olleet vaikeimmin ennustettavia eriä kaikkien tarkasteltujen talousennustajien ennusteissa. Julkisen talouden ennusteissa ministeriö on tyypillisesti aliarvioinut sekä tulojen että menojen kehitystä. Ministeriön ennusteprosessi on kuitenkin johdonmukaisesti toteutettu ja tehokas.

”Ennusteiden läpinäkyvyyttä parantaisi menetelmien systemaattinen dokumentointi. On erinomaista, että valtiova-rainministeriö on alkanut julkaista kattavampaa analyysia ennustevirheistään ja niiden lähteistä”, toteaa johtava finanssipolitiikan tarkastaja Ville Haltia.

Tarkastusvirasto suosittaa, että valtiovarainministeriö laatisi kirjalliset ohjeet riippumattomuuden vahvistamiseksi. Lisäksi on syytä harkita mallia, jossa finanssipoliittisen päätöksenteon perustana olevat makroennusteet vahvistaa ulkopuolinen riippumaton elin.

Euroopan komission mukaan Suomen järjestely virallisten ennusteiden tuottamiseksi on EU:ssa poikkeuksellinen. Suomessa valtiovarainministeriön kansantalousosasto on nimetty itsenäiseksi makroennusteista vastaavaksi instituutioksi. Muissa euroalueen maissa makroennusteiden laadinta on joko eriytetty riippumattomaan instituutioon tai vaihtoehtoisesti valtiovarainministeriön ennusteet vahvistaa riippumaton taho.

”Tähän asti riippumattomuus näyttää käytännön toiminnassa toteutuneen. Tämä ei kuitenkaan takaa, että riippumattomuus säilyy myös tulevaisuudessa olosuhteiden ja henkilöstön vaihtuessa”, Haltia varoittaa.

Kokonaistaloudellisilla ennusteilla on tärkeä rooli julkisen talouden suunnittelussa ja päätöksenteossa. Julkisen talouden suunnittelun taustalla oleviin ennusteisiin kohdistuvat vaatimukset ovat kiristyneet EU:n talouspolitiikan koordinaation tiivistymisen ja sitä seuranneen uuden lainsäädännön vuoksi.

Tutustu tarkastuskertomukseen

Kategoriat