Viikko aikaa rekisteröityä avoimuusrekisteriin

Eduskuntaa tai ministeriöitä lobbaavien sekä vaikuttamistyön neuvontaa tarjoavien organisaatioiden on oltava avoimuusrekisterissä maaliskuun loppuun mennessä.

Suomi otti vuoden alussa ensimmäisenä pohjoismaana avoimuusrekisterin käyttöön. Tällä hetkellä avoimuusrekisteristä löytyy yli 540 organisaatiota.

Rekisteröityneitä organisaatioita voi katsella suoraan verkossa. Joukossa on niin ammattiliittoja, yrityksiä, erilaisia järjestöjä ja yhdistyksiä, viestintätoimistoja, korkeakouluja kuin lasten päiväkoteja.

Koska lobbausta ei Suomessa ole aiemmin valvottu, ammattimaista lobbausta tekevien organisaatioiden lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa. Avoimuusrekisteri kerää ensimmäistä kertaa laajasti tietoa vaikuttamistyötä tekevistä toimijoista.

Eduskuntaan tai ministeriöihin kohdistuvaa vaikuttamistyötä tekevien tai vaikuttamisen neuvontaa tarjoavien organisaatioiden on rekisteröidyttävä avoimuusrekisteriin viimeistään 31.3.2024.

”Vastuu rekisteröintien tekemisestä määräajan sisällä on jokaisella vaikuttamista harjoittavalla organisaatiolla itsellään. VTV kuitenkin tukee, neuvoo ja kouluttaa organisaatioita avoimuusrekisterin käytössä nyt keväällä ja jatkossakin”, Valtiontalouden tarkastusviraston ylitarkastaja Ines Gullichsen sanoo.

Maaliskuun jälkeen jokaisen uuden, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä vaikuttamistyötä tekevän toimijan on tehtävä rekisteröinti viimeistään vaikuttamistoiminnan aloittamispäivänä. Rekisteröidyttävä on myös silloin, jos vaikuttamistyön laajuus kasvaa ja pienimuotoisen vaikuttamistoiminnan raja ylittyy.

Kaikki rekisteröityneet ilmoittavat vaikuttamistoiminnastaan jatkossa puolivuosittain rekisteriin. Ensimmäiset toimintailmoitukset tehdään heinä–elokuussa.

Rekisterin tavoitteena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja demokratiaan.

Tarkastusvirasto toimii avoimuusrekisterin rekisterinpitäjänä ja valvoo sen käyttöä. Virasto raportoi rekisterin toiminnasta ja valvonnasta eduskunnalle vaalikausittain. Lisäksi avoimuusrekisterillä on neuvottelukunta, joka parhaillaan kehittää lobbauksen eettisiä suosituksia.

Lisätietoa: avoimuusrekisteri.fi

Kategoriat