Registrering i öppenhetsregistret ska göras inom en vecka

Organisationer som bedriver påverkanskommunikation och rådgivning inom påverkanskommunikation som riktar sig mot riksdagen och ministerierna ska registrerar sig i öppenhetsregistret före utgången av mars.

Finland tog i början av året i bruk öppenhetsregistret som det första nordiska landet. För närvarande finns det över 540 organisationer i öppenhetsregistret.

Registrerade organisationer kan ses direkt på nätet. Bland dem finns såväl fackförbund, företag, olika organisationer och föreningar, kommunikationsbyråer, högskolor som daghem för barn.

Eftersom påverkanskommunikation inte tidigare har övervakats finns det inga exakta uppgifter om antalet organisationer som bedriver yrkesmässig påverkanskommunikation. Öppenhetsregistret samlar för första gången in omfattande information om aktörer som bedriver påverkanskommunikation.

Organisationer som bedriver påverkanskommunikation och rådgivning inom påverkanskommunikation som riktar sig mot riksdagen och ministerierna ska registrerar sig i öppenhetsregistret senast den 31 mars 2024.

“Varje organisation som bedriver påverkanskommunikation har själv ansvar för att registreringen görs inom tidsfristen. Statens revisionsverk stöder samt ger råd och utbildning i hur öppenhetsregistret används nu på våren och även i fortsättningen”, säger överrevisor Ines Gullichsen vid Statens revisionsverk.

Efter mars ska varje ny aktör som utför systematiskt och långsiktigt påverkansarbete registrera sig i öppenhetsregistret senast den dag då påverkanskommunikationen inleds. Registreringen ska göras också om påverkansarbetets omfattning ökar och gränsen för småskalig påverkanskommunikation överskrids.

Alla registrerade anmäler i fortsättningen sin påverkanskommunikation till registret halvårsvis. De första verksamhetsanmälningarna görs i juli–augusti.

Syftet med registret är att förbättra transparensen i beslutsfattandet, bekämpa osaklig påverkan samt stärka medborgarnas förtroende för statsförvaltningen och demokratin.

Revisionsverket är registeransvarig för öppenhetsregistret och övervakar dess användning. Revisionsverket rapporterar om registrets verksamhet och tillsynen av registret till riksdagen varje valperiod. Dessutom har öppenhetsregistret en delegation som för närvarande utarbetar etiska rekommendationer för påverkanskommunikation.

Mer information: oppenhetsregister.fi

kategorier