VTV aloittaa Yli-Viikarin irtisanomismenettelyn

VTV on ryhtynyt toimenpiteisiin Tytti Yli-Viikarin irtisanomiseksi ylijohtajan virasta. Yli-Viikari on pidätettynä virantoimituksesta ja virasto valmistelee päätöstä virantoimituksesta pidättämisen jatkamisesta.

Helsingin käräjäoikeus antoi 28.1.2022 tuomion asiassa, jossa vastaajina olivat Valtiontalouden tarkastusviraston entinen pääjohtaja Tytti Yli-Viikari sekä johtaja Mikko Koiranen.

Tarkastusvirasto katsoo, että Tytti Yli-Viikarin irtisanomiseen on eduskunnan virkamieslaissa tarkoitettu erityisen painava syy ja aloittaa siksi menettelyn hänen irtisanomisekseen ylijohtajan virasta. Yli-Viikaria kuullaan ennen asian ratkaisemista.

Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun. Myös Yli-Viikari ja VTV ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä. Koska käräjäoikeuden ratkaisu ei ole lainvoimainen ja rikosasian käsittely on yhä vireillä, tarkastusvirasto on ryhtynyt toimenpiteisiin Yli-Viikarin ja Koirasen virantoimituksesta pidättämisen jatkamiseksi. Kun asianosaisia on kuultu, VTV tekee ratkaisunsa siitä, täyttyvätkö Yli-Viikarin irtisanomisen ja molempien virantoimituksesta pidättämisen edellytykset.

Kategoriat